Privacy policy

2 Best Company Shop B.V., handelend onder de naam Blundstone, hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten, nieuwsbrieflezers en sollicitanten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. Blundstone verwerkt Persoonsgegevens van de voornoemde groepen personen als verwerkingsverantwoordelijke.

Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens van de personen van wie wij Persoonsgegevens verwerken, het doel van die verwerking, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Op deze pagina lichten wij dit beleid toe.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Blundstone, kunt u contact opnemen met ons via:

2 Best Company Shop B.V. (Blundstone)
Ambachtweg 19
5731 AE, Mierlo

0031 850202999
info@blundstone.nl

Voor algemene informatie over de bescherming van Persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Om die reden adviseren wij om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna ook “De website”): https://blundstone.nl
 2. Verwerkingsverantwoordelijke: van persoonsgegevens: de partij die het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt en daarmee verantwoordelijk is voor de Persoonsgegevens. Voor uw gegevens is dat Blundstone, kvk-nummer: 70087512. 
 3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Artikel 2 – Het verzamelen van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden verzameld door Blundstone. In deze paragraaf leggen we uit welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welk doeleinde.

 1. Kopen van producten van Blundstone

Als u bij ons producten koopt, dan hebben wij bepaalde Persoonsgegevens van u nodig om de bestelling op de juiste manier te kunnen afhandelen. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens van u voor dit doeleinde:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens (straat, postcode, huisnummer, plaats);
 • Telefoonnummer;
 • BTW-nummer;
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer.

Deze Persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de koopovereenkomst op een goede manier uit te voeren.

Wij bewaren de financiële gegevens voor een periode van 7 jaar na het sluiten van de koopovereenkomst. Dit moeten wij op basis van de belastingwetgeving. De overige gegevens die niet onder de belastingwetgeving vallen, verwijderen wij na 7 jaar in verband met de (klanten)service.  

 1. Aanmaken van een account

Op de Website kunt u een account aanmaken. Daarmee gaat het bestelproces een stuk sneller en kunt u bovendien de status van uw bestelling in de gaten houden. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens van u als u een account heeft of wil aanmaken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord.

We verwerken deze Persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zonder deze Persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang geven tot uw account. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang u klant bij ons bent. Als u gedurende een periode van 7 jaar niet inlogt op uw account, zullen we uw account wissen. Wij zullen u hiervan voor het wissen van uw account op de hoogte stellen.

 1. Websitebezoek en contactverzoeken

Als u onze Website bezoekt, plaatsen wij cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Deze cookies verzamelen Persoonsgegevens. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij naar het artikel over cookies. U kunt via de Website ook een contactformulier invullen. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens voor het websitebezoek en voor contactverzoeken:

 • Cookiegegevens (zie onder artikel 7);
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventuele informatie die u in het bericht met ons deelt.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Met cookies kunnen we immers de website goed laten werken en de dienstverlening verbeteren. Voor het contactformulier hebben we die Persoonsgegevens nodig om uw verzoek te kunnen behandelen en uw vraag te kunnen beantwoorden.

Voor de bewaartermijn van cookies verwijzen wij naar het artikel over cookies. Wij bewaren Persoonsgegevens in het kader van het contactverzoek tot het verzoek of de vraag afgehandeld is.

 1. Versturen van de nieuwsbrief en overige commerciële communicatie

Als u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief, dan versturen wij u maandelijks een nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Wij versturen u alleen commerciële aanbiedingen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken door op de link in de mail te klikken of door een mail te sturen naar info@blundstone.nl. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het onderhouden van contacten met onze klanten. Zonder het verwerken van de bovenstaande gegevens kunnen wij onze klanten niet contacteren en op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuwe producten.

Wij bewaren de Persoonsgegevens van de nieuwsbrief tot u zich uitschrijft.

 1. Solliciteren bij Blundstone

U kunt bij ons solliciteren. Om uw sollicitatie zo goed mogelijk te behandelen, hebben wij de volgende Persoonsgegevens nodig:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Motivatiebrief en cv met alle informatie daarin, zoals pasfoto, (werk)ervaring, opleiding- en scholingsgegevens, voorkeuren en hobby’s;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Diploma’s, getuigschriften en referenties;
 • Overige Persoonsgegevens die ons worden verstrekt in verband met de sollicitatie.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het verzamelen van deze Persoonsgegevens. Wanneer wij verder in de sollicitatieprocedure geraken, zullen de Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Wanneer jij bij ons in dienst treedt, dan zullen wij nog om aanvullende gegevens vragen.

De sollicitatiegegevens zullen vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen we de Persoonsgegevens voor een jaar bewaren.

Artikel 3 – Bewaartermijn gegevens 

Wij bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doeleinden te bereiken. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Als er geen wettelijke bewaartermijn is vastgesteld, hebben wij zelf een bewaartermijn vastgesteld van 7 jaar.

Artikel 4 – Delen van Persoonsgegevens

Om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren, zoals het aanbieden van de website, werken wij samen met andere partijen, zoals een IT-leverancier voor het hosten van de website. Deze partijen verwerken uw gegevens namens ons en mogen niets zelfstandig doen met uw Persoonsgegevens. Zij werken alleen op basis van onze instructies. Wij hebben dit ook vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Bovendien hebben deze /partijen alleen toegang tot de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

Uw Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt. Als uw Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, hebben wij alle maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn. Daarvoor hebben we de vereiste contracten gesloten en zo nodig aanvullende beschermingsmaatregelen getroffen.

Verder kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met:

 • onze medewerkers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, maar onze medewerkers zijn contractueel altijd gebonden aan een geheimhouding;
 • andere ontvangers (als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken), als dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden (bijvoorbeeld de postdienst van uw bestelling);
 • een andere partij als dit wordt vereist door een wet, een gerechtelijk bevel of een (andere) juridische procedure, zoals ook een fusie, overname of verkoop van activa of in geval van een faillissement.

Artikel 5 – Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Beveiliging van uw Persoonsgegevens staat hoog in het vaandel bij Blundstone. Wij hebben passende en afdoende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Mocht u een datalek constateren of vermoeden dat er sprake is van een datalek, laat dat ons dan direct weten via: info@blundstone.nl.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft eenieder bepaalde rechten:

 • Recht van inzage in de Persoonsgegevens die we van u hebben;
 • Recht op rectificatie als bepaalde Persoonsgegevens onjuist of niet actueel zijn;
 • Recht op gegevenswissing als u wenst dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen dit verzoek alleen inwilligen als er geen grond meer bestaat uw Persoonsgegevens te bewaren;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;
 • Recht om gegeven toestemming weer in te trekken.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@blundstone.nl. Wij zullen eerst uw identiteit verifiëren. Bovendien zullen we u vragen het adres te vermelden waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Behoudens bijzondere omstandigheden, zijn hieraan geen kosten verbonden.

Artikel 7 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Om die reden kunnen cookies Persoonsgegevens verzamelen. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans Persoonsgegevens verwerkt.   

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookies)
 • TikTok Analytics
 • Hotjar
 • Tawk
 • Adobe Typekit
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Tag Manager
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Provesrc.com
 • Klaviyo
 • Paypal
 • Youtube

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van de derde voor informatie wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt bij die derde.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

U kan ook uw browserinstellingen zo aanpassen dat cookies automatisch geweigerd worden. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat onze website behoorlijk functioneert. Meer informatie hierover kan worden gevonden in de instructies van uw internetbrowser. We adviseren u om te controleren of uw browser up-to-date is. Hiervoor kan u de help- of supportknop van uw browser gebruiken. De volgende links leggen uit hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt aanpassen:

Artikel 8 – Klachten

Indien u klachten heeft over deze verklaring, ons privacybeleid of voornoemde punten, kunt u contact opnemen met onze Privacy Coördinator. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtafhandeling, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze privacy policy Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Versie: april 2023.